Wageningen UR stopt met Innovatiecentrum Biologische Landbouw

Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft met ingang van 1 januari 2007 het Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL) opgeheven. De aandacht voor en het onderzoek naar biologische landbouw en voeding heeft inmiddels een blijvende plek in het onderwijs en onderzoek aan Wageningen UR. Daarmee zijn de doelen van het centrum, dat in 2000 operationeel werd, gehaald en is haar voortbestaan overbodig geworden.

Bij de oprichting in 2000 kreeg het IBL opdracht om in te spelen op de maatschappelijke behoefte aan kennis over biologische landbouw en voeding en die kennis te ontwikkelen en, samen met reeds bestaande kennis, te ontsluiten.

Het doel om de samenwerking op het gebied van onderzoek te bevorderen is gerealiseerd. Binnen Wageningen UR is het onderzoekscluster Biologische Landbouw verantwoordelijk voor bundeling en coördinatie van het door het ministerie van LNV gefinancierde onderzoek. Daarin werkt Wageningen UR samen met het Louis Bolk Instituut. De samenwerking met het bedrijfsleven verloopt via het kennisnetwerk Bioconnect. Verder is voor het verspreiden en ontsluiten van de kennis een goed werkende infrastructuur ontwikkeld met een website, nieuwsbrieven, onderzoekberichten, een kennisbank, een projectenbank en een jaarlijkse relatiedag, waarmee Wageningen UR zowel nationaal als internationaal een zichtbare kennisbron is geworden op dit terrein.
Veel van de initiatieven zijn inmiddels overgenomen door de onderzoekscluster Biologische Landbouw (zie: www.biokennis.nl).

Het IBL heeft meegewerkt aan een volwaardige opleiding Biologische Landbouw aan Wageningen Universiteit. Weliswaar bleek voor een volledige bachelor (BSc) te weinig belangstelling, maar het vak Biologische landbouw heeft wel een vaste plek gekregen in een aantal bachelor opleidingen. De zelfstandige masteropleiding is wel succesvol; jaarlijks trekt zij een groeiend aantal studenten, waaronder veel buitenlandse.